15. januar 2020

Ny kirketjener

Ny kirketjener

Finn Korslund er ansat pr.1.1.20 som kirketjener ved Årby kirke.

Velkommen Finn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.