Datoen for vielsen aftales med sognepræsten. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset om udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring.

Se evt. Kalundborg Kommunes hjemmeside: www.kalundborg.dk.

Prøvelsesattesten afleveres til sognepræsten, sammen med navne og adresser på to vidner, ved samtalen forud for vielsen.