Adresse

Aarby Kirke

Aarbygade 30

4400 Kalundborg

Kirken er åben alle hverdage fra kl. 09-17

Historien om Aarby Kirke

af tidligere sognepræst Leif Jensen

Bogen om Aarby Kirke er en blanding af faglitteratur for kendere, en hurtig hjælp til turister og sognebørn og af forfatterens opfattelse af emnet. – På fornemste måde er det lykkedes at give en meget pædagogisk, saglig beskrivelse af kirkens historie, som gør den meget læsevenlig og informativ. Bogens illustrationer i form af tegninger og fotografier bidrager i højeste grad til bogens høje pædagogiske niveau.

Bogen kan købes hos: www.almuebøger.dk

Historie

Den oprindelige kirke fra 1200-tallet er bygget af kam-pesten og i romansk stil. Middelalderen igennem voksede kirken sig imidlertid stadig større. Først mod vest, senere kom det nordlige sidekapel, dernæst tårn og senest det noget større kapel mod syd.

Stilen blev ret hurtigt ændret til gotisk, og materialerne til munkesten. Fra ca. år 1300 er hvælvingerne kommet til successivt. Ca. år 1500 blev koret udvidet til et lang-skibskor med sakristi mod øst.

I det nordlige sidekapel er der spor efter en kamin, og de oprindelige nicher og små vinduer blev genetableret ved den seneste restaurering i 1967.

  1. Kirken var oprindelig indviet til Jesu mor og er altså en “Vor Frue-Kirke”. Vi genfinder hende nu atter et par steder i kirken:
    Centralt placeret på alterbordspanelet mellem to andre helgener (billedet blev overmalet efter reformationen og blev ført afdækket ved kirkens restaurering i 1967).
  2. På Maria-tavlen i den kendte, middelalderlige opstilling som Maria i solgissel. Tavlen erstærkt medtaget efter at have været deponeret mere end 300 år på kirkens loft, den er nu ophængt i det nordre sidekapel.
  3. Maria var oprindelig den centrale figur på altertavlen. Efter reformationen valgte man at beholde den katolske tavle med de tolv apostle og de fire kirkefædre, men mariafiguren blev fjernet og den centrale plads blev ud-fyldt og erstattet af bibelcitater.

Det store sydlige sidekapel der er fra ca. år 1500, blev efter al sandsynlighed bygget som et Maria-kapel, men fik kun lov til at fungere kort som sådan. Efter 1536 blev Maria-alteret fjernet og rummet blev degraderet til kalk-rum, som der står, altså redskabsrum, og som sådan fungerede det indtil 1964. 

Inde i kirken bemærker vi straks den store fløjalter-tavle fra ca. år 1500 med de 12 apostle og fire kirke-fædre. Alterbordsforsiden med sct. Nicolaus, sct. Maria og sct. Margrethe er fra slutningen af 1400-tallet og dermed kirkens ældste billedudsmykning.

Prædikestolen med evangelistsymbolerne og lyd-himlen er fra 1634, altså fra Chr. 4. tid.

I sig selv er stolen et lille studie værd i kristne symboler. Almindeligvis symboliseres Helligånden i rigtig mange prædikestole ved en lille trind due, der hænger over prædikantens hoved, men ikke her i Aarby. I lyd-himlen er der her afbilledet elleve mænd, ikke tolv, men elleve. Årsagen er indlysende. En god og original måde at afbillede Helligånden på.

Mariatavlen af samme alder som altertavlen. Den har været meget smuk, da den var ny. I katolsk tid har den været en del af et Maria-alter i den søndre bygning, som nu er våbenhus.

Med reformationen i 1536 blev alteret revet ned og billedet lagt op på kirkens loft.

Kirkens klokker minder dagligt om kirkens tilstedeværelse i sognet. Morgen- og aftenringningen er en rest af tidebønnerne fra katolsk tid. Især for landbefolkningen fortsatte disse ringninger med at have betydning. Førhen var det almindeligt, at man et øjeblik stoppede op i dagens gøremål, bøjede hovedet og foldede hænderne til en kort andagt, når aften-klokken lød.

I Aarby kirke har vi tre næsten nye klokker. De er støbt i Karlsruhe i Tyskland i 1969.

Enhver kan hver søn- og helligdag konstatere klokkernes smukke klang og samklang, for de sidste fem minutter før gudstjenesten ringes der med alle tre klokker samtidig.

Orglet i Aarby Kirke er et stort og dejligt orgel, som vi er meget glade for. Det er bygget i 1974 af det kendte orgelbyggerfirma Frobenius og har 14 stemmer.

Præster ved Aarby Kirke

Dato Navn
15xx Hans
15xx F.S. Niels Hansen
15xx-16xx Søren Jørgensen
1615 Mads Jørgensen
1630 Niels Thomsen
18.07.1630 Mads Mouritsen
1649 Caspar Henriksen
06.12.1669 Peder Jensen Roer
14.11.1699 Poul Johansen Duus
01.03.1726 Laurits Lyster
09.06.1739 Johan Abrahamsen Klöder
16.01.1756 Thomas Hansen Schwermann
02.06.1768 Stefan Flensborg (el. -burg)
30.12.1809 Severin Laurits Ingemann
26.07.1813 Christian Bedsted
07.12.1827 Hans Thomsen Buhl
11.03.1837 Johan Frederik Holst
26.08.1848 Carl Ludvig Jensen
20.10.1860 Joachim Chr. Møller
06.09.1878 A.F. Boye
17.01.1890 Jens Geert Aagaard
10.05.1913 P.A.C. Ivertsen
18.01.1923 Jens Theodor Hansen Erck
01.05.1954 Carl Stefan Aschenfeldt
01.10.1976 Mogens Poulsen
01.12.1987 Leif Jensen
01.06.2010 Helga Tidemann Jensen