Navngivelse

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter deres fødsel. Det sker enten ved dåb eller navngivelse. Til navngivelse findes blanketten på www.personregistrering.dk.

Henvendelse sker i begge tilfælde til sognepræsten.

Skal barnet døbes vælges mindst to og højest fem faddere, som alle skal være døbte og som hovedregel være over konfirmationsalderen.

Navneændringer

Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til sognepræsten, som kan orientere om mulighederne.

Der ansøges digitalt og blanketten udfyldes og findes på www.borger.dk, hvor det også er muligt at betale gebyret herfor.

Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis.

Bortkomne attester

Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest, kan du gratis få udstedt en ny.

Henvendelse skal ske til kirken, til sognepræsten, eller det kan ske digitalt på www.personregistrering.dk.