Gudstjeneste og efterfølgende indskrivning af årets konfirmander!

Søndag den 3. september kl. 10

I gang igen og i gang før første gang! Præsten har prøvet det før, konfirmanderne er mere uerfarne, men i gang skal vi og vi starter op med en såkaldt indskrivningsgudstjeneste.

Så kom glade og spændte både fra Friskolen og fra de nye klasser på Rynkevangsskolen, alle gamle elever fra Årby skole, lokale Årbyboere og Friskoleelever, som her efter sommerferien går i 7. klasse og skal konfirmeres i 2018.

Vi byder velkommen med en introgudstjeneste, der efterfølges af et introduktionsmøde, hvor jeg præsenterer mig selv og kirken. Her serveres kaffe, kage og sodavand.

Selve undervisningen starter i uge 36!

Helga Tidemann Jensen
Sognepræst

Konfirmationsdatoer

Rynkevang/Årby

2018, den 15. april
2019, den 28. april
2020, den 19. april
2021, den 18. april

Kalundborg Friskole

2017, den 24. september
2018, den 30. september
2019, den 29. september
2020, den 27. september
2021, den 26. september