Minikonfirmand er for alle 3. klasser, der har lyst fra Årby – og Kalundborg Friskole.

Vi starter op den 15. august efter skole, hvor kirken arrangerer afhentning og eventuel tilbagekørsel til skolernes SFO.

I denne sæson får holdet afslutningsgaven før vi afslutter – Årby kirke inviterer nemlig holdet ind og se Sigurd Barrett i Nyvangskirken søndag den 24. oktober – ligesom vi på vanlig vis afslutter sæsonen med en festlig minikonfirmandafslut-ningsgudstjeneste søndag den 29. oktober kl. 10.

Kirken sender tilmeldingsmateriale ud i 1. skoleuge – kom glad!