Fødsler, dåb, vielse, begravelse, dødsfald,

  Dåb - konfirmation - vielser - dødsfald

 
 

Fødsler
Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indberettes af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det do kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter fødsler til kirkekontoret.
Dog skal ugifte forældre stadig, hvis fælles forældremyndighed ønskes, udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Denne udfyldes digitalt på www.borger.dk og vejledning findes på www.personregistrering.dk. Dette skal ske inden 14 dage ellers overgår sagen om faderskab til Statsforvaltningen.

 

Dåb og navngivning
Alle børn, som fødes i Danmark, skal have et navn senest 6 måneder under fødslen. Dette sker enten ved navngivning eller navngivning i forbindelse med dåb.
Ansøgning om navngivning indgives digitalt og blanketten samt vejledning findes på www.borger.dk
Ved navngivning i forbindelse med dåb kontaktes sognepræsten og der træffes aftale om dåb enten i forbindelse med en søndagsgudstjeneste eller til en decideret dåbsgudstjeneste på en af de mulige datoer for lørdagsdåb, som er:
2. september 2017 kl. 11.00
7. oktober 2017 kl. 11.00
18. november 2017 kl. 11.00

.


Voksendåb
Blev du aldrig døbt som barn. Så er det altid muligt at blive døbt som voksen og selv sige: Ja! til Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der går et forberedelsesforløb
forud herfor, som aftales med præsten.


Konfirmation
Børn indskrives til konfirmation på 7. klassetrin. Der er hvert år konfirmation den tredje søndag i april med mindre en af de store højtider falder på denne dag. Derudover går Kalundborg Friskoles børn til konfirmationsforberedelse i 7. klasse og konfirmeres sidste søndag i september i 8. klasse. Der er naturligvis mulighed for at følge undervisningen i Årby og blive konfirmeret i sit bopælssogn. Kontakt gerne
sognepræsten ved evt. tvivlsspørgsmål.
Konfirmationerne planlægges 3 år ud i fremtiden.

 

Vielser
Datoen for vielsen aftales med sognepræsten. I god tid inden vielsen rettes henvendelse til rådhuset om udstedelse af en prøvelsesattest/ægteskabserklæring.
Se evt. Kalundborg Kommunes hjemmeside: www.kalundborg.dk
Prøvelsesattesten afleveres til sognepræsten, sammen med navne og adresser på to vidner, ved samtalen forud for vielsen.

Dødsfald
Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet, skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bedemanden.
Skal afdøde begraves eller bisættes, aftales efterfølgende en samtale med sognepræsten, som finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.

     
Navneændring
Ønsker du at ændre navn rettes henvendelse til sognepræsten, som kan orientere om mulighederne.
Der ansøges digitalt og blanketten udfyldes og findes på www.borger.dk, hvor det også er muligt at betale gebyret herfor. Navneændring i forbindelse med vielse er dog gratis.

 

Bortkomne attester
Har du mistet din dåbsattest eller vielsesattest kan du gratis få udstedet en ny. Henvendelse skal ske til kirken, til sognepræsten og kan også ske elektronisk via www.personregistrering.dk.

 

 

 
 
 

27.08.17
Fotokunst på væggene i Sognegården ... 

 

01.08.17
Høstkoncert med Det Danske Drengekor ... 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk