Aarby kirkes historie

  Aarby Kirke

Aarby Kirke
af tidligere sognepræst Leif Jensen
Bogen om Aarby Kirke er en blanding af faglitteratur for kendere, en hurtig hjælp til turister og sognebørn og af forfatterens opfattelse af emnet. – På fornemste måde er det lykkedes at give en meget pædagogisk, saglig beskrivelse af kirkens historie, som gør den meget læsevenlig og informativ. Bogens illustrationer i form af tegninger og fotografier bidrager i højeste grad til bogens høje pædagogiske niveau.
Bogen kan købes hos: www.almuebøger.dk

 

 

 

 Aarby Kirke
 Aarbygade 30
 4400 Kalundborg

 Kirken er åben alle  hverdage fra  kl. 9  - 17

 

Den oprindelige kirke fra 1200-tallet er bygget af kam-pesten og i romansk stil. Middelalderen igennem voksede kirken sig imidlertid stadig større. Først mod vest, senere kom det nordlige sidekapel, dernæst tårn og senest det noget større kapel mod syd.
Stilen blev ret hurtigt ændret til gotisk, og materialerne til munkesten. Fra ca. år 1300 er hvælvingerne kommet til successivt. Ca. år 1500 blev koret udvidet til et lang-skibskor med sakristi mod øst.

I det nordlige sidekapel er der spor efter en kamin, og de oprindelige nicher og små vinduer blev genetableret ved den seneste restaurering i 1967.

Kirken var oprindelig indviet til Jesu mor og er altså en "Vor Frue-Kirke". Vi genfinder hende nu atter et par steder i kirken:
1. Centralt placeret på alterbordspanelet mellem to andre helgener (billedet blev overmalet efter reformationen og blev ført afdækket ved kirkens restaurering i 1967).
2. På Maria-tavlen i den kendte, middelalderlige opstilling som Maria i solgissel. Tavlen erstærkt medtaget efter at have været deponeret mere end 300 år på kirkens loft, den er nu ophængt i det nordre sidekapel.
3. Maria var oprindelig den centrale figur på altertavlen. Efter reformationen valgte man at beholde den katolske tavle med de tolv apostle og de fire kirkefædre, men mariafiguren blev fjernet og den centrale plads blev ud-fyldt og erstattet af bibelcitater.

Det store sydlige sidekapel der er fra ca. år 1500, blev efter al sandsynlighed bygget som et Maria-kapel, men fik kun lov til at fungere kort som sådan. Efter 1536 blev Maria-alteret fjernet og rummet blev degraderet til kalk-rum, som der står, altså redskabsrum, og som sådan fungerede det indtil 1964.


Inde i kirken bemærker vi straks den store fløjalter-tavle fra ca. år 1500 med de 12 apostle og fire kirke-fædre. Alterbordsforsiden med sct. Nicolaus, sct. Maria og sct. Margrethe er fra slutningen af 1400-tallet og dermed kirkens ældste billedudsmykning.

 

 

 

 

Prædikestolen med evangelistsymbolerne og lyd-himlen er fra 1634, altså fra Chr. 4. tid.
I sig selv er stolen et lille studie værd i kristne symboler. Almindeligvis symboliseres Helligånden i rigtig mange prædikestole ved en lille trind due, der hænger over prædikantens hoved, men ikke her i Aarby. I lyd-himlen er der her afbilledet elleve mænd, ikke tolv, men elleve. Årsagen er indlysende. En god og original måde at afbillede Helligånden på.


Orglet

Aarby Kirke har et stort og dejligt orgel, som vi er meget glade for. Det er bygget i 1974 af det kendte orgelbyggerfirma Frobenius og har 14 stemmer.Mariatavlen
af samme alder som altertavlen. Den har været meget smuk, da den var ny. I katolsk tid har den været en del af et Maria-alter i den søndre bygning, som nu er våbenhus.

Med reformationen i 1536 blev alteret revet ned og billedet lagt op på kirkens loft.

Kirkens klokker

Klokkerne minder jo daglig om kirkens tilstedeværelse i sognet.
Morgen- og aftenringningen er en rest af tidebønnerne fra katolsk tid. Især for landbefolkningen fortsatte disse ringninger med at have betydning. Førhen var det almindeligt, at man et øjeblik stoppede op i dagens gøremål, bøjede hovedet og foldede hænderne til en kort andagt, når aften-klokken lød.
I Aarby kirke har vi tre næsten nye klokker. De er støbt i Karlsruhe i Tyskland i 1969.
Enhver kan hver søn- og helligdag konstatere klokkernes smukke klang og samklang, for de sidste fem minutter før gudstjenesten ringes der med alle tre klokker samtidig.

 

Præster ved Aarby Kirke
år
navn
15..
Hans
15..
F.S. Niels Hansen
15..16..
Søren Jørgensen
1615
Mads Jørgensen
1630
Niels Thomsen
18.07.1630
Mads Mouritsen
1649
Caspar Henriksen
06.12.1669
Peder Jensen Roer
14.11.1699
Poul Johansen Duus
01.03.1726
Laurits Lyster
09.06.1739
Johan Abrahamsen Klöder
16.01.1756
Thomas Hansen Schwermann
02.06.1768
Stefan Flensborg (el -burg).
30.12.1809
Severin Laurits Ingemann
26.07.1813
Christian Bedsted
07.12.1827
Hans Thomsen Buhl
11.03.1837
Johan Frederik Holst
26.08.1848
Carl Ludvig Jensen
20.10.1860
Joachim Chr. Møller
06.09.1878
A.F. Boye
17.01.1890
Jens Geert Aagaard
10.05.1913
P.A.C. Ivertsen
18.01.1923
Jens Theodor Hansen Erck
01.05.1954
Carl Stefan Aschenfeldt
01.10.1976
Mogens Poulsen
01.12.1987
Leif Jensen
01.06.2010
Helga Tidemann Jensen

 

 

 

 

27.08.17
Fotokunst på væggene i Sognegården ... 

 

01.08.17
Høstkoncert med Det Danske Drengekor ... 

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                                            ©2008 www.kirkecom.dk