Fødsler

Tidligere var det sådan, at alle fødsler skulle indberettes af sundhedsvæsenet og forældrene. I dag er det do kun sundhedsvæsnet/hospitalet, der indberetter fødsler til kirkekontoret.

Dog skal ugifte forældre stadig, hvis fælles forældremyndighed ønskes, udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Denne udfyldes digitalt på www.borger.dk og vejledning findes på www.personregistrering.dk. Dette skal ske inden 14 dage ellers overgår sagen om faderskab til Statsforvaltningen.

Dåb og navngivning

Alle børn, som fødes i Danmark, skal have et navn senest 6 måneder under fødslen. Dette sker enten ved navngivning eller navngivning i forbindelse med dåb. Ansøgning om navngivning indgives digitalt og blanketten samt vejledning findes på www.borger.dk.

Ved navngivning i forbindelse med dåb kontaktes sognepræsten og der træffes aftale om dåb enten i forbindelse med en søndagsgudstjeneste eller til en decideret dåbsgudstjeneste på en af de mulige datoer for lørdagsdåb, som er:

  • 2. september 2017 kl. 11.00
  • 7. oktober 2017 kl. 11.00
  • 18. november 2017 kl. 11.00


Voksendåb

Blev du aldrig døbt som barn. Så er det altid muligt at blive døbt som voksen og selv sige: Ja! til Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Der går et forberedelsesforløb forud herfor, som aftales med præsten.