Så snart det er muligt, og senest to dage efter dødsfaldet, skal dette anmeldes til sognepræsten, uanset afdødes trosretning. Dette varetages ofte af bedemanden.

Skal afdøde begraves eller bisættes, aftales efterfølgende en samtale med sognepræsten, som finder sted enten i hjemmet eller hos sognepræsten.